Pidettiin talkoot lauantaina 1.8-20. Saatiin lisätilan ruudut merkattu ja ulkoaluetta siistittyä ja tietenkin makkarat paistettua ja syötyä plus kahavit päälle!